KS DAMROKA Chmielno zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat na półkolonie żeglarskie z programem profilaktycznym niezależnie od  przynależności klubowej i posiadanego doświadczenia. Zajęcia będą prowadzić: wykwalifikowany trener żeglarstwa, wychowawca i pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Proponujemy 3 pięciodniowe turnusy (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 z obiadem) do 20 osób na jednym turnusie. Koszt 300,00 zł. Terminy turnusów półkolonii:

– I turnus 25-29 czerwca 2018 (zgłoszenie do 11 czerwca wpłata do 22 czerwca br.)

– II turnus 2-6 lipca 2018 (zgłoszenie do 18 czerwca wpłata do 29 czerwca br.) – lista zamknięta 😉

– III turnus 23-27 lipca 2018 (zgłoszenie do 2 lipca wpłata do 20 lipca br.)

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przekazanie:

– R. Kranciszewski (na zajęciach żeglarskich) lub

– W. Szczęsna (Biblioteka Publiczna w Chmielnie) lub

– J. Czerwionka (email: joan.czerwionka@gmail.com).

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną i podpisany regulamin należy przekazać najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii żeglarskich wychowawcom półkolonii lub wskazanym wyżej osobom.

Nr rachunku bankowego                 07 8324 0001 0030 0126 2000 0010

Bank Spółdzielczy Sierakowice O/Chmielno

Tytułem : imię nazwisko dziecka i nr turnusu

Do pobrania:

Zgłoszenie uczestnictwa w półkoloniach żeglarskich

REGULAMIN PÓŁKOLONII ŻEGLARSKICH Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM

Karta kwalifikacyjna półkolonie 2018

Lista rzeczy przydatnych na półkoloniach żeglarskich

 

Napisz do Nas

Czytamy wszystko :)